กระเป๋าผ้าแคนวาส Aeon

-ผ้าแคนวาสลามิเนตสปันบอน
(เป็นการนำผ้าแคนวาสมารีดเคลือบกับผ้าสปันบอน เพื่อให้กระเป๋าตั้งทรงได้)
-หูกระเป๋าใช้ผ้าในต้ว
-ขนาดของกระเป๋าสามารถผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ