กระเป๋าผ้าแคนวาส สลับผ้าดิบ

-ผ้าแคนวาส ตัดต่อกับผ้าดิบเพื่อเพิ่มสีสีน
-เสริมซัปในด้วยโฬมทั้งใบ เพื่อให้สัมผัสที่นุ่ม
-หูกระเป๋าใช้ผ้าดิบในตัว
-ขนาดของกระเป๋า สามารถผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

(Made to order)