กระเป๋าแคนวาสพิมพ์ออฟเซท Unicef

– ผ้าแคนวาสทอพิเศษ สำหรับงานพิมพ์ออฟเซท
– หูกระเป๋าใช้วัสดุผ้าในตัว
– ขนาดของกระเป๋า สามารถผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

(Made to order)