กระเป๋า Laptop ผ้าพอกขัดลาย PVC กันน้ำ

– กระเป๋า Laptop ซัปในด้วยโฬมกันกระแทก
– หางซิปเพิ่มที่จับหนัง PVC เพื่อความสวยงาม และ การใช้งาน
– ปั้มจมโลโก้บนหนัง PVC เย็บติด
– ขนาดของกระเป๋า สามารถผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

(Made to order)