ผ้าดิบ

ผ้าดิบ แต่เดิมจะเป็นผ้าที่ไม่ได้ผ่านกระบอนการฟอกสี จะมีลักษณะขาวอมเหลือง ต่อมาได้รับการพัฒนาโดยการผสม โพลีเอสเทอร์ Polyester จึงทำให้มีทั้งสีขาว และ สีครีม การไม่ผ่านกระบวนการฟอกจึงทำให้มีเนื้อสัมผัสที่แข็ง แต่ยังมีความยืดหยุ่น มีความทนทานสูง  และตัวผ้าดิบเองก็มีลายผ้าหลากหลายแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม